Η πορεία της βιομηχανίας προς το 2020
Περιφερειακή Ανάπτυξη – Καινοτομία – Εξωστρέφεια

 

Πολυσυνέδριο για τη διαμόρφωση στρατηγικών κατευθύνσεων για την πορεία, το ρόλο και την αναδιάρθρωση της μεταποίησης προς το 2020.

73 ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι υπουργείων και φορέων,
συζητούν για τις προοπτικές της μεταποίησης την επόμενη δεκαετία.

Πρόγραμμα επόμενης Συνάντησης Εργασίας
30 Νοεμβρίου 2009


 


30 Νοεμβρίου 2009
περιφερειακή ανάπτυξη
καινοτομία
εξωστρέφεια
Hyatt Regency Thessaloniki
Ώρες: 16.00 – 21.0014 Δεκεμβρίου 2009
τελική εκδήλωση
Nikopolis
Ώρες: 16.00 – 21.00
 


Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα
των συναντήσεων εργασίας
 Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310-539817,
Fax. 2310-541933,
e-mail: industry2020@sbbe.gr  www.industry2020.gr